فروش اقساطی

مازراتی خودرو

نظر به استقبال مشتریان محترم نمایشگاه مازراتی خودرو نماینده شرکت پرشیا خودرو فروش اقساطی ویژه خود را آغاز کرد.

شرایط فروش اقساطی:

– خودروهای مدل ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به جز خودروهای چینی و ایرانی

– پرداخت نقدی ۳۰ درصد قیمت خودرو ۲۴ عدد چک ماهانه با کارمزد ماهیانه ۲ درصد

– سند در رهن شرکت پرشیا خودرو

جهت اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید

آدرس: پل بزرگمهر، ابتدای خیابان سجاد، مقابل پمپ بنزین آپادانا

با مازراتی خودرو همراه باشید

فروش اقساطی مازراتی خودرو

فروش اقساطی

مازراتی خودرو

نظر به استقبال مشتریان محترم نمایشگاه مازراتی خودرو نماینده شرکت پرشیا خودرو فروش اقساطی ویژه خود را آغاز کرد.

شرایط فروش اقساطی:

– خودروهای مدل ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به جز خودروهای چینی و ایرانی

– پرداخت نقدی ۳۰ درصد قیمت خودرو ۲۴ عدد چک ماهانه با کارمزد ماهیانه ۲ درصد

– سند در رهن شرکت پرشیا خودرو

جهت اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید

آدرس: پل بزرگمهر، ابتدای خیابان سجاد، مقابل پمپ بنزین آپادانا

با مازراتی خودرو همراه باشید